WIMS

Robot arm in a factory working for the humans

WIMS (Wise Integrated Management Solution) jest zintegrowanym systemem monitorowania produkcji i zarządzania procesami. Przeznaczony jest dla wszelkiego typu firm produkcyjnych i usługowych (firmy meblarskie, firmy z branży spożywczej, produkcja rolnicza, malarnie, drukarnie itp.), firm handlowych oraz firm logistycznych.

W zależności od potrzeb Klienta system WIMS może składać się z różnych elementów, które są projektowane i realizowane zgodnie z konkretnymi potrzebami.

 

Zgodnie z naszą dewizą nie kupuj nowych systemów, integruj istniejące elementami WIMS mogą być maszyny i urządzenia wykorzystywana aktualnie w procesie produkcji. Taka możliwość jest bardzo ceniona przez naszych Klientów, którzy dzięki temu mogą niewielkim kosztem automatyzować i unowocześniać swoje procesy produkcji i logistyki. W praktyce, nawet z maszyn wyprodukowanych kilka lub kilkanaście lat temu możliwe jest, dzięki odpowiednim rozwiązaniom, pozyskiwanie potrzebnych informacji do monitorowania procesu produkcji (np. aktualne nastawienia maszyny, czas jej załączenia lub wyłączenia lub liczba obrotów określonego elementu). To wszystko rozbudowane o cały szereg najnowocześniejszych dostępnych na rynku czujników i sterowników pozwala na kompleksowe kontrolowanie procesu produkcji.

 

Ponadto, w ramach systemu WIMS, zostało opracowanych wiele rozwiązań pozwalających na precyzyjne śledzenie poszczególnych elementów na etapie produkcji, monitorowanie procesu logistyki oraz zasobów ludzkich.

Wszystkie moduły WIMS zostały zintegrowane z systemem ERP wzbogaconym o narzędzia analityczne typu Business Intelligence. Takie rozwiązanie pozwala nie tylko monitorować poszczególne etapy produkcji, ale także, po konsolidacji systemu z obecnie użytkowaną przez Klienta bazą danych stanów magazynowych, umożliwia tworzenie zleceń produkcyjnych, a następnie pełen ich monitoring w procesie produkcji z automatycznym uzupełnianiem danych pozyskanych z systemu.

 

nr6Na życzenie Klienta możliwy jest zdalny dostęp (laptop, tablet, telefon) do całego systemu lub tylko do jego wybranych funkcji. Dzięki temu właściciel z dowolnego miejsca może na bieżąco monitorować przebieg procesu produkcji w swojej firmie, zdalnie zarządzać procesami, obserwować zaawansowanie kolejnych etapów produkcji, kontrolować funkcjonowanie poszczególnych maszyn i urządzeń, a także sprawdzać który z pracowników realizuje dany etap prac i czy zdąży, przy zachowaniu procesu technologicznego, z realizacją zamówienia na czas.

 

WIMS w działaniu

Zbieranie danych z różnego rodzaju czujników, sensorów i urządzeń oraz z istniejących systemów monitorujących

 

Sterowanie wybranymi urządzeniami

 

Rejestracja wszystkich parametrów procesu w bazie danych

 

Analiza danych

 

Sterowanie procesem produkcji

 

Zarządzanie stanami magazynowymi

 

Monitorowanie zużycia materiałów

 

Wyliczanie kluczowych wskaźników efektywności procesu produkcji

 

System finansowo-księgowy

 

Monitorowanie zasobów ludzkich

 

Kontrola dostępu i czasu pracy

 

Monitoring wizyjny

 

Zdalny dostęp do systemu

 

Graficzna prezentacja danych
Zbieranie danych z różnego rodzaju czujników, sensorów i urządzeń oraz z istniejących systemów monitorujących

 

Sterowanie wybranymi urządzeniami

 

 

Rejestracja wszystkich parametrów procesu w bazie danych

 

Analiza danych

 

Sterowanie procesem produkcji

 

Zarządzanie stanami magazynowymi

 

Monitorowanie zużycia materiałów

 

Wyliczanie kluczowych wskaźników efektywności procesu produkcji

 

System finansowo-księgowy

 

Monitorowanie zasobów ludzkich

 

Kontrola dostępu i czasu pracy

 

Monitoring wizyjny

 

Zdalny dostęp do systemu

 

Graficzna prezentacja danych