Usługi

Konsulting

Projektowanie i budowa Inteligentnych systemów monitorowania produkcji i zarządzania procesami

Serwis i wsparcie techniczne

Kluczowym elementem każdej firmy jest proces. Dlatego też projekt systemu WIMS (Wise Integrated Management Solution) rozpoczyna się od analizy obecnych procesów funkcjonujących w przedsiębiorstwie. Badane są poszczególne etapy produkcji, ich czasochłonność, błędy i słabe punkty. Analizie poddawane są także odpady produkcyjne oraz zużycie materiałów i energii.

Zebrane w ten sposób dane stanowią podstawę do proponowania zmian i usprawnień w procesie produkcji oraz zaprojektowania systemu WIMS.

Każdorazowo przystępując do projektowania nowego systemu WIMS analizujemy obecnie wykorzystywane w produkcji maszyny i urządzenia oraz systemy monitorujące. Wszystko po to, aby nie narażać Klienta na kosztowne inwestycje.

W ramach dostarczania systemu WIMS realizujemy wszystkie niezbędne prace przygotowawcze związane z przygotowaniem sieci strukturalnej w firmie (w dowolnej technologii: skrętka, kabel koncentryczny, światłowód), zasilania gwarantowanego, budową serwerowni, dostarczeniem sprzętu informatycznego i wszystkich innych niezbędnych urządzeń i czujników.

Wdrożenie systemu WIMS kończy się dostarczeniem niezbędnej dokumentacji, przeszkoleniem wszystkich jego użytkowników oraz wsparciem pracowników Klienta na etapie uzyskiwania pełnej funkcjonalności systemu.

Naszym Klientom oferujemy długoterminowe wsparcie techniczne w zakresie utrzymania, monitorowania i modernizacji systemu WIMS. Doradzamy jak przeprowadzić jego modernizację lub rozbudowę, aby wraz z rozwojem firmy system obejmował kolejne urządzenia i etapy produkcji.

Proponujemy dogodne wersje umów serwisowych precyzujące czas reakcji serwisowej, czas usunięcia usterki oraz ilość czasu poświęcanego przez konsultantów Wise Solution Sp. z o. o. na wsparcie techniczne.

W ramach tych usług wspieramy Klientów w sytuacjach awaryjnych oraz przeprowadzamy cykliczne przeglądy systemu. Posiadamy odpowiednie doświadczenie oraz wyposażenie techniczne umożliwiające długoterminowe świadczenie usług serwisowych.

Zapewniamy wykonywanie usług z należytą starannością, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

Konsulting
Kluczowym elementem każdej firmy jest proces. Dlatego też projekt systemu WIMS (Wise Integrated Management Solution) rozpoczyna się od analizy obecnych procesów funkcjonujących w przedsiębiorstwie. Badane są poszczególne etapy produkcji, ich czasochłonność, błędy i słabe punkty. Analizie poddawane są także odpady produkcyjne oraz zużycie materiałów i energii.

Zebrane w ten sposób dane stanowią podstawę do proponowania zmian i usprawnień w procesie produkcji oraz zaprojektowania systemu WIMS.

Projektowanie i budowa Inteligentnych systemów monitorowania produkcji i zarządzania procesami
Każdorazowo przystępując do projektowania nowego systemu WIMS analizujemy obecnie wykorzystywane w produkcji maszyny i urządzenia oraz systemy monitorujące. Wszystko po to, aby nie narażać Klienta na kosztowne inwestycje.

W ramach dostarczania systemu WIMS realizujemy wszystkie niezbędne prace przygotowawcze związane z przygotowaniem sieci strukturalnej w firmie (w dowolnej technologii: skrętka, kabel koncentryczny, światłowód), zasilania gwarantowanego, budową serwerowni, dostarczeniem sprzętu informatycznego i wszystkich innych niezbędnych urządzeń i czujników.

Wdrożenie systemu WIMS kończy się dostarczeniem niezbędnej dokumentacji, przeszkoleniem wszystkich jego użytkowników oraz wsparciem pracowników Klienta na etapie uzyskiwania pełnej funkcjonalności systemu.

Serwis i wsparcie techniczne
Naszym Klientom oferujemy długoterminowe wsparcie techniczne w zakresie utrzymania, monitorowania i modernizacji systemu WIMS. Doradzamy jak przeprowadzić jego modernizację lub rozbudowę, aby wraz z rozwojem firmy system obejmował kolejne urządzenia i etapy produkcji.

Proponujemy dogodne wersje umów serwisowych precyzujące czas reakcji serwisowej, czas usunięcia usterki oraz ilość czasu poświęcanego przez konsultantów Wise Solution Sp. z o. o. na wsparcie techniczne.

W ramach tych usług wspieramy Klientów w sytuacjach awaryjnych oraz przeprowadzamy cykliczne przeglądy systemu. Posiadamy odpowiednie doświadczenie oraz wyposażenie techniczne umożliwiające długoterminowe świadczenie usług serwisowych.

Zapewniamy wykonywanie usług z należytą starannością, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.